CHI TIẾT THỦ TỤC HOÀN THUẾ TNCN

Các bước thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) :
a) Những trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Cá nhân đã nộp số tiền thuế lớn hơn số tiền thuế phải nộp;

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng toàn bộ thu nhập có tính thuế chưa đến mức buộc phải nộp thuế;

– Những trường hợp khác cá nhân nên tham khảo và tuân theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b)  Hướng dẫn cụ thể thủ tục :

– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chỉ có hiệu lực  với các cá nhân có mã số thuế ngay tại thời điểm cá nhân yêu cầu đề nghị hoàn thuế.

– Còn với các cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho công ty doanh nghiệp của mình thì cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua công ty doanh nghiệp, cá nhân trả thu nhập.

– Các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nhà nước nếu có số thuế đã nộp đưa ra thì sẽ được cơ quan thuế hoàn thuế, hoặc cơ quan thuế sẽ bù trừ với số thuế phải nộp trong kỳ tiếp theo.

1. Thủ tục khi hoàn thuế đối với công ty, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

+ Trong các trường hợp công ty, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Các hồ sơ hoàn thuế gồm có :

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT

– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của công ty doanh nghiệp, cá nhân trả thu nhập phải ký cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm tại bản chụp đã nộp.

2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa

+ Cá nhân không cần nộp hồ sơ hoàn thuế mà khi đó cá nhân chỉ cần ghi số thuế đề nghị được hoàn vào chỉ tiêu [45] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [47].
------------------------------------------------------------------------------