NHỮNG ĐIỂM MỚI BHTN NĂM 2015


Năm 2015 với nhiều chính sách thay đổi thì BHTN có những điểm mới gì, mời bạn xem chi tiết nhé!

Qui định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ ngày 01.01.2015 sẽ điều chỉnh hợp lý hơn nhưng bất lợi cho người lao động có tham gia BHTN so với hiện nay như sau:

1. Mức lương thất nghiệp:

60% lương bình quân NHƯNG tối đa chỉ được bằng 5 lần mức lương tối thiểu vùng. Hiện nay không có mức khống chế 5 lần này.
Cái này có thể ảnh hưởng một ít đối với những người đang tham gia BHTN với mức lương lớn hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Số tháng được hưởng lương thất nghiệp:

- Đóng BHTN đủ từ 12 đến dưới 36 tháng:thì được hưởng 3 tháng thất nghiệp. Không có gì thay đổi so với hiện nay.
- Sau đó cứ đóng thêm đủ BHTN 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng lương thất nghiệp. Cứ thế cho đến khi đạt mức tối đa một người được hưởng 12 tháng lương thất nghiệp.

So với hiện nay nếu đóng BHTN từ tháng thứ 36 là đã được lãnh 6 tháng lương thất nghiệp rồi, tương tự với các mức sau đó. Chứ không phải chờ đến khi đóng đủ 72 tháng mới lãnh được 6 tháng lương thất nghiệp theo qui định từ 01.01.2015.

3. Giải quyết chế độ khi người lao động có việc làm khi đang lãnh lương thất nghiệp:

Số tháng lương thất nghiệp chưa nhận được sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau.
Cái này thì tùy mọi người tự xem là lợi hay bất lợi cho mỗi người nhé. Tuy nhiên, mình không có thông tin là liệu số tháng bảo lưu này có bị khống chế mức tối đa số tháng một người được lãnh hay không.

------------------------------------------------------------------------------